List otwarty do Przewodniczącego PO w Regionie – Rafała Grupińskiego

Komitet Obrony Demokracji nie jest partią polityczną ani partyjną przybudówką. To szeroki ogólnopolski ruch obywatelski powstały w chwili próby dla polskiej młodej demokracji. To ogromny wysiłek tysięcy ludzi, którzy od ponad dwóch lat, dzień w dzień, działając na zasadzie wolontariatu, inicjują wiele różnorodnych projektów obywatelskich i społecznych, które służyć mają obronie naszego systemu politycznego, praworządności i wartości naszej res publici oraz polis, które zamieszkujemy.

Jako reprezentanci KOD-u w Wielkopolsce zwracamy się do przewodniczącego Regionu Platformy Obywatelskiej Rafała Grupińskiego, by wyrazić nasze ambiwalentne uczucia w związku z ogłoszeniem projektu Wolontariusze Wolnych Wyborów.

Z jednej strony dostrzegamy uznanie w nim dla rozwijanego przez KOD od miesięcy projektu Obywatelskiej Kontroli Wyborów, do którego – także w Poznaniu – zapraszaliśmy przedstawicieli wszystkich partii opozycyjnych, w tym PO.

Z drugiej jednak strony wyrażamy zaniepokojenie tym, że PO – największa partia opozycyjna w Parlamencie, dysponująca rozbudowanymi strukturami w kraju oraz korzystająca z dużych subwencji z budżetu państwa na swoją działalność, próbuje przejąć ten projekt, kradnąc jego założenia i niwecząc wykonaną przez nas pracę.

Od partii politycznej, która w swej nazwie sugeruje silny związek ze społeczeństwem obywatelskim, oczekujemy znacznie więcej, a w szczególności szacunku dla inicjatyw pozapartyjnych. Ogłoszenie inicjatywy partyjnej bliźniaczo podobnej do tworzonej przez ruch społeczny Obywatelskiej Kontroli Wyborów, faktycznego zawłaszczenia jej pod własną nazwą i partyjnym logo, świadczy o toczącej polską klasę polityczną niemocy w szukaniu środków zaradczych wobec zaistniałej sytuacji. To także przejaw ignorancji wobec organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich i całego społeczeństwa, do którego takie projekty są skierowane.

Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że PO będzie potrafiła przyznać się do błędu, wycofać się z tego działania i zgodnie z deklaracjami zaangażować się w projekt, który ma łączyć ponad partyjnymi podziałami w działaniach na rzecz rzetelności i uczciwości nadchodzących wyborów samorządowych.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska