Komunikat ZR – kandydaci przed wyborami w GL Konin

Kandydaci zgłoszeni do dnia 17 listopada 2017 przed wyborami w GL Konin w ramach wielkopolskich struktur Komitetu Obrony Demokracji.

Listy wg kolejności zgłoszeń.

Do Zarządu Grupy Lokalnej Konin:

Henryk Szczepański

Piotr Głowacki

Piotr Zieliński

Ewa Jacaszek

Małgorzata Tomaszewska

 

Na Delegatów na Regionalny Zjazd Delegatów:

Piotr Głowacki

Piotr Zieliński

Ewa Jacaszek

Małgorzata Tomaszewska

Henryk Zieliński

Ogłoszenie o wyborach w GL KOD Konin

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA ogłasza, że:

Na podstawie par. 18 ust. 3 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwołuje i zaprasza do wzięcia udziału w I Walnym Zgromadzeniu Członków Grupy Lokalnej KOD KONIN w dniu 18 listopada 2017 r., o godzinie 12.00 w Koninie w Szkole Językowej AKCENT ul. Chopina 21b. W porządku obrad lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD KONIN znajdują się wybory członków zarządu grupy lokalnej oraz wybór delegatów na regionalne walne zgromadzenie delegatów.

Planowany porządek obrad Zebrania:
1. Otwarcie obrad z potwierdzeniem kworum lub zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Prezydium Zebrania wraz z określeniem jego liczebności.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej wraz z określeniem liczby jej członków.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków wraz z określeniem liczby jej członków.
5. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania członków.
6. Przyjęcie porządku obrad lokalnego zebrania członków.
7. Ustalenie liczebności zarządu grupy lokalnej.
8. Prezentacja kandydatów do Zarządu Grupy Lokalnej.
8. Wybór członków zarządu grupy lokalnej.
9. Prezentacja kandydatów na delegatów na regionalne walne zebranie delegatów.
9. Wybór delegatów na regionalne walne zebranie delegatów.
10. Wolne głosy oraz dyskusja członków zebranych na Sali.

W załączniku do niniejszego komunikatu znajduje się Regulamin I Walnego Zgromadzenia Członków Grupy Lokalnej.

Kandydatów można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] Zamknięcie listy kandydatów do Zarządu Grupy Lokalnej nastąpi w dniu Walnego Zgromadzenia Grupy Lokalnej. Lista kandydatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej wlkp.ruchkod.pl. Każdy kandydat/-ka na członka/-inię Zarządu Grupy Lokalnej zobowiązany/-a jest do wypełnienia, podpisania oraz złożenia zgody na kandydowanie wraz z oświadczeniem, której druk można pobrać TUTAJ.

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

Zaproszenie – I Walne Zebranie Członków GL KOD Kalisz

Uchwała numer ZRWLKP/2017/09/18/01
Zarządu Regionu KOD Wielkopolska
z dnia 18 września 2017 r.

Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA ogłasza, że:

1) Na podstawie par. 18 ust. 3 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwołuje lokalne zebranie członków Grupy Lokalnej KOD KALISZ w dniu 4 października 2017 r., o godzinie 17.00 w Kaliszu, Restauracja KTW, Park 2.

2) W porządku obrad lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej KOD KALISZ znajdują się wybory członków zarządu grupy lokalnej oraz wybór delegatów na regionalne walne zgromadzenie delegatów.

3) Na podstawie par. 63 ust. 6 statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji lokalne zebranie członków jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie lokalne zebranie członków odbywa się w drugim terminie następującym nie wcześniej niż godzinę po upływie pierwszego terminu.

HARMONOGRAM

Otwarcie listy kandydatów do zarządu grupy lokalnej nastąpi na dwa tygodnie przed terminem zebrania grupy lokalnej. Kandydatów można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

Zamknięcie listy kandydatów do zarządu grupy lokalnej nastąpi w dniu zebrania grupy lokalnej.

Opublikowanie listy kandydatów nastąpi następnego dnia po dniu zamknięcia listy kandydatów. Lista kandydatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej wlkp.ruchkod.pl.

ZGODA NA KANDYDOWANIE

Każdy kandydat/-ka na członka/-inię Zarządu Grupy Lokalnej zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania oraz złożenia zgody na kandydowanie wraz z oświadczeniem.

PORZĄDEK OBRAD LOKALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Porządek obrad lokalnego zebrania członków powinien obejmować:

1) otwarcie obrad z potwierdzeniem kworum lub zdolności do podejmowania uchwał,

2) wybór prezydium wraz z określeniem jego liczebności,

3) przyjęcie regulaminu obrad zebrania członków [PROJEKT],

4) przyjęcie porządku obrad lokalnego zebrania członków ,

5) ustalenie liczebności zarządu grupy lokalnej,

6) wybór członków zarządu grupy lokalnej,

7) wybór delegatów za regionalne walne zebranie delegatów.

Porządek obrad lokalnego zebrania członków może obejmować również inne sprawy będące w kompetencjach zebrania członków grupy lokalnej zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

Wasze propozycje kandydatów na wybory w KOD-zie!

Szanowni wielkopolscy zaKODowani,
Szanowne wielkopolskie zaKODowane,

dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Regionu, naszych delegatek i delegatów na zaplanowany na 27 i 28 maja Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia KOD z KOD-erkami i KOD-erami, głównie z Poznania.

Dalej szukamy najlepszych propozycji z Wielkopolski, osób, które mogłyby reprezentować nasz Region w organach statutowych: Zarządzie Głównym, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowym Sądzie Koleżeńskim. Niech będą to osoby mądre, kompetentne, zdolne do kompromisów i obdarzone Waszym zaufaniem.

Zgłaszajcie swoje propozycje! Prosimy o podanie imienia i nazwiska kandydata bądź kandydatki, organu, do którego miał(a)by kandydować wraz z merytorycznym uzasadnieniem. Oczywiście można zgłaszać samego lub samą siebie.

Zależy nam na tym, by nie wywoływać dyskusji o mocnych i słabych stronach potencjalnych kandydatów i kandydatek na FB. Tę debatę przenieśmy na spotkania twarzą w twarz.
O zgłoszenia prosimy zatem TYLKO na adres mailowy: [email protected]

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam,
Elżbieta Marszałek