WOLNE MEDIA, WOLNI LUDZIE, WOLNA POLSKA!

WOLNE MEDIA, WOLNI LUDZIE, WOLNA POLSKA!

WE WTOREK 10.08.21 O GODZINIE 18:00 W MIASTACH I MIASTECZKACH CAŁEJ POLSKI ORAZ POD SEJMEM RP, OBYWATELE I OBYWATELKI STANĄ WSPÓLNIE W OBRONIE SWYCH PRAW – W OBRONIE WOLNYCH MEDIÓW I WOLNOŚCI SŁOWA.

STANIEMY WTEDY WSZYSCY RAZEM – RAMIĘ W RAMIĘ – TY TEŻ!

My, obywatele o rozmaitych poglądach i profesjach, wierni swoim różnym przekonaniom i wyznaniom, pochodzący z wielu środowisk społecznych i zawodowych, z polskich miast, miasteczek i wsi, świadomi, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa jest istnienie wolnych i niezależnych mediów, zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, który głosi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny – stajemy razem – by wyrazić naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec wszelkich działań mających ograniczyć wolność słowa i wolność mediów w Polsce.

Bo Wolne Media, to Wolni Ludzie, a Wolni Ludzie, to Wolna Polska!

Mapa miejscowości, w których odbędą się protesty: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=10Ubzqq6zqkXsjfiQYGIDWWhse5H3X6NR