Regulamin, Protokół, Uchwały

Regulamin Obrad Regionalnego Walnego Zebrania w dniu 21 stycznia 2017


Protokół z obrad I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOD Region Wielkopolska w dniu 21 stycznia 2017 w Poznaniu


Uchwały:

Uchwała nr 1/I/2017 w sprawie Regulaminu Obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Komitet Obrony Demokracji”

Uchwała nr 2/I/2017 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 3/I/2017 w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków

Uchwała nr 4/I/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska

Uchwała nr 5/I/2017 w sprawie ilości członków Zarządu Regionu Wielkopolska

Uchwała nr 6/I/2017 w sprawie wyboru Członków Zarządu Regionu Wielkopolska

Uchwała nr 7/I/2017 w sprawie wyboru Delegatów Regionu Wielkopolska na Krajowy Zjazd Delegatów

Uchwała nr 8/I/2017 w sprawie wyboru Członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Wielkopolska

Uchwała nr 9/I/2017 w sprawie wyboru Członków Regionalnego Sądu Koleżeńskiego Regionu Wielkopolska

Uchwała nr 10/I/2017 w sprawie audytu

Uchwała nr 11/I/2017 w sprawie zachowań rasistowskich i faszystowskich

Uchwała nr 12/I/2017 w sprawie “reformy” edukacji

Uchwała nr 13/I/2017 w sprawie zasad współpracy Zarządu Głównego z lokalnymi strukturami

Uchwała nr 14/I/2017 w sprawie zmian w ustawodawstwie ochrony środowiska

Uchwała nr 15/I/2017 w sprawie funduszu ubezpieczeniowo-gwarancyjnego

Uchwała nr 16/I/2017 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów

Uchwała nr 17/I/2017 w sprawie współpracy z wszystkimi zainteresowanymi organizacjami, które przeciwstawiają się niszczeniu demokracji

Uchwała nr 18/I/2017 w sprawie komunikacji elektronicznej

Uchwała nr 19/I/2017 w sprawie zainicjowania debaty o zmianach w Statucie KOD