Zarząd Regionu KOD Wielkopolska

Zgodnie z par. 55 Statutu Stowarzyszenia KOD Zarząd Regionu “jest powołany do kierowania działalnością oddziału regionalnego zgodnie z uchwałami władz krajowych Stowarzyszenia praz walnego zebrania członków (delegatów) regionu oraz reprezentuje oddział regionalny.”

Skład osobowy

Protokoły posiedzeń

Komunikaty

Mail