Rejestr faktur

Koszty poniesione od dnia 23.01.2017
1 03.02.2017 FVS/2017/2/0006 553,50 zł LUD
2 06-02-2017 F/0101/P17 29,99 zł kołozeszyt . Mat biurowy
3 08-02-2017 FV 2017-10-02-021586 88,00 zł skrzynka na listy
4 19-02-2017 FV 38/2017 600,00 zł nagłośnienie manifestacja Sądownictwo
5 18-02-2017 FV/001a/02/2017 177,00 zł stroje na wiec w obronie demo
6 23-02-2017 rach. 1/2017 200,00 zł kwiaty na 72 rocznice wyzwolenia Poznania
7 27-02-2017 FV/ZG/000004/17 350,00 zł wizytówki dla ZR
8 01-03-2017 FVS/2017/3/0003 276,75 zł wynajem Sali na LUD
9 08-02-2017 FV/ZG/000002/17 200,00 zł wydruk ulotek GL Piła
10 11-03-2017 FV2017/037/150381 431,38 zł Manta BOX nagłosnienie przenośne
11 08.03.2017 FVS/2017/3/0030 553,50 zł LUD
12 08.03.2017 bilety podrózne 140,00 zł LUD dojazd wykładowcy
13 21-03-2017 12/03/2017 300,12 zł Choršgiewki Unii Europejskiej
14 30.03.2017 FVS/2017/3/0123 553,50 zł LUD
4 453,74 zł
Kwiecień
15 13.03.2017 F0046200317000230808U 192,40 zł znaczki pocztowe do RR – nie dla chaosu w szkole
16 16.03.2017 F0046800317000230808U 20,80 zł znaczki pocztowe do RR – nie dla chaosu w szkole
17 2.04.2017 Fv/84/2017 700,00 zł Nagłosnienie – urodziny konstytucji
18 2.04.2017 6/04/207 460,00 zł Chorągiewki biało czerwone
19 12.04.2017 Fvs/2017/4/0043 553,50 zł wynajem Sali na LUD
20 17.04.2017 Fv 57/2017 50,00 zł kwiaty na 74 rocznice Ofiar Katynia
21 26.04.2017 Fv 9/TOW/04/2017 2 121,00 zł Konstytucja – 1000 szt
22 24.04.2017 Fvs/2017/4/0074 553,50 zł wynajem Sali na LUD
23 12.04.2017 dojazd autem czekamy na FV koszty dojazdu Romanowski na LUD
24 24.04.2017 bilety podrózne 140,00 zł koszty dojazdu Obirek na LUD
razem kwiecień 4 791,20 zł
Maj
25 02-05-2017 1/05/2017 460,02 zł Chorągiewki biało czerwone dzień flagi
26 15-05-2017 FVD/2017/05/00014 1 107,00 zł wynajem Sali na Blikle
27 24-05-2017 Fvs/2017/5/0073 553,50 zł wynajem Sali na LUD
28 27-05-2017 301/17 59,50 zł maski ( zalewska, macierewicz 4 czerwca
29 31.05.2017 4498/2017 362,82 zł Balony, patyczek, zatyczka i kreda – 4 czerwca
razem maj 2 542,84 zł
Czerwiec
30 2.06.2017 0366p/17 23,59 zł materiały biurowe, kredki mazaki – 4 czerwca
31 2.06.2017 15/2017 1 100,00 zł atrakcje dla dzieci, wata, bańki itp. 4 czerwca
32 9-06-2017 F/ZG/000008/17 140,00 zł plakaty A2 na spotkanie z Jerzym Stępniem
33 9-06-2017 F/ZG/000009/17 369,00 zł materiały na piknik 4-06, dyplomy, banery, ulotki i inne
34 25-05-2017 10/2017 250,00 zł nagłośnienie manifestacja żšdamy referendum
35 5-06-2017 240/G/ZZM/06/2017 799,50 zł Korzystanie z gruntu piknik 4-06-2017
36 12.06.2017 0342-cz-Inwest-17 400,00 zł Spotkanie z Michnikiem – sala – Piła
37 14.05.2017 0551-FA-HOTEL/17 176,00 zł Spotkanie z Michnikiem – nocleg– Piła
38 7.06.2017 FVS/2017/6/0029 553,50 zł Wynajem Sali na LUD – Zajadło
39 20.06.2017 FVS/2017/6/0063 553,50 zł Wynajem Sali na LUD – Kubicki
40 29.06.2017 FV/1361/2017 138,38 zł druk baneru Pikieta Puszcza
razem czerwiec 4 503,47 zł
lipiec
41 3.07.2017 170710000 500,00 zł zapłata za plac na spotkanie ZR z członkami wlkp
42 3.06.2017 FV/000997/6/2017 222,81 zł Druk plakatów- spotkanie z Michnikiem – Kalisz
43 6.07.2017 FV/ZG/000012/17 125,00 zł Druk postera i ulotek na Stop wycince Puszczy
44 8.07.2017 S077/F008333/07/2017 449,99 zł Mobilne nagłoœnienie dla GL Leszno
45 17.07.2017 162/2017 164,00 zł Kwiaty na obchodach Poznańskiego Czerwca ’56
razem lipiec 1 461,80 zł
sierpień
46 1.08.2017 156/17 70,00 zł Kwiaty – Powstanie Warszawskie – Poznań
47 3.08.2017 423A 50,00 zł Kwiaty – Powstanie Warszawskie – Piła
48 25.08.2017 F/ZG/000015/17 270,60 zł Ulotki Informacyjne Moc Solidarnoœci
49 30.08.2017 10/TOW/08/2017 498,15 zł przypinki okol. Moc solidarnoœci
49 30.08.2017 439/A 50,00 zł Kwiaty Porozumienia Sierpniowe – Piła
razem sierpień 938,75 zł
wrzesień
50 18.09.2017 2017-0710 100,00 zł spotkanie członków wlkp – wynajem sali
51 26.09.2017 Fvs/2017/9/0006 553,50 zł LUD -wynajem sali
52 29.09.2017 F/ZG/000019/17 713,40 zł Ścianka reklam. Materiały promocyjne na KK i DOP
53 29.09.2017 1806/17/WFA 570,00 zł Konstytucja – 300 szt
razem wrzesień 1 936,90 zł
październik
54 21.10.2017 17/005250/PH/HR 195,00 zł nocleg ks. Lemański
55 23.10.2017 FVS/2017/10/0082 369,00 zł LUD -wynajem sali
razem październik 564,00 zł
listopad
56 2.11.2017 105/203/P/17 246,00 zł Spotkanie z Michnikiem – wynajem sali- Leszno
57 13.11.2017 bilet PKP 129,00 zł spotkanie z Michnikiem – dojazd -Leszno
razem listopad 375,00 zł