Wykład Latającego Uniwersytetu Demokracji “Po co nam społeczeństwo obywatelskie?”

W dniu 27 października 2016 r., o godz. 19:00, w biurowcu Delta, przy ul. Towarowej 35, w Poznaniu odbył się, w ramach Latającego Uniwersytetu Demokracji, wykład prof. Romana Wieruszewskiego “Po co nam społeczeństwo obywatelskie?”.

lud_2016-10-27__1

Wykład wzbudził wśród słuchaczy żywe zainteresowanie. Po wykładzie odbyła się dyskusja, która zdaniem obecnych na wykładzie mogłaby trwać znacznie dłużej. W trakcie wykładu prof. Wieruszewski poruszył kwestie związane z poczuciem zagrożenia dla demokracji oraz istnienia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

lud_2016-10-27__2

Na wstępie zwrócił uwagę, że prawa obywatelskie czy szerzej prawa człowieka, są niezależne od wypełniania obowiązków przez obywatela. Przedstawiając historyczny zarys kształtowania się idei społeczeństwa obywatelskiego, prof. Wieruszewski przypomniał, że społeczeństwo obywatelskie jest przeciwstawiane społeczeństwu totalitarnemu. Podkreślił, że to pierwsze cechuje podmiotowość jego członków, samoorganizacja, charakterystyczna jest dla niego aktywność obywatelska, a interes społeczny jest nadrzędny wobec interesu władzy. Wykładowca zwrócił uwagę, że niezwykle trudno jest budować społ. obywatelskie, gdy naruszane są jego fundamenty, takie jak przestrzeganie kultury politycznej i kultury prawnej, czego przykładem jest proces niszczenia Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie wydaje się niemożliwe znalezienie panaceum na kryzys społeczeństwa obywatelskiego. Jednak istotą rolę może odgrywać szukanie miejsca dla realizacji idei dobra wspólnego np. w działaniach na rzecz małych środowisk.

lud_2016-10-27__3

Na koniec prof. Wieruszewski postawił tezę, że aby funkcjonowało społeczeństwo obywatelskie, potrzebne jest silne państwo, tj. państwo, które oddaje władzę społeczeństwu tam, gdzie nie musi jej sprawować, zaś tam, gdzie to niezbędne, sprawuje władzę w sposób konsekwentny, zapewniając bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. W dyskusji, która nastąpiła po wykładzie poruszono m.in. kwestie możliwości znalezienia wartości wspólnej dla całego społeczeństwa, odróżnienia polityki rozumianej jako działanie dla dobra społeczeństwa od polityki pojmowanej jako walka o władzę czy mentalnych przyczyn niefunkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

lud_2016-10-27__4

Latający Uniwersytet Demokracji Wielkopolska

Zdj. Waldemar Andrzej Jóźwiak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *