Wykład otwarty prof. A. Smolara “Zagrożenia dla demokracji w Polsce, Europie i świecie” – zaproszenie

16244754_824189491082013_1634445676_o

Latający Uniwersytet Demokracji ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty prof. Aleksandra Smolara pt. „Zagrożenia dla demokracji w Polsce, Europie i świecie”, który odbędzie się 30 stycznia, o godz. 18:00, w Collegium Da Vinci, przy ul. Kutrzeby 10 w Poznaniu, Aula R340 na 3 piętrze.

Prof. Aleksander Smolar to znany publicysta, politolog, uczestnik protestów Marca’68, który od 1971 r. przebywał na emigracji. Był zagranicznym rzecznikiem KOR, pracował w Centre National de la Recherche Scientifique. Po 1989 r. doradzał premierom Tadeuszowi Mazowieckiemu i Hannie Suchockiej. Jest prezesem Fundacji Batorego od 1990 r. To także współzałożyciel Europejskiej Rady Polityki Międzynarodowej (ECFR).

Zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze, które są obserwowane od momentu wyborczego zwycięstwa PiS, maja źródła specyficznie polskie, ale są też wyrazem procesów bardziej ogólnych, które można zaobserwować w wielu krajach Europy i w USA. Do zjawisk specyficznie polskich można zaliczyć radykalizm naszej transformacji po 1989 r, szok katastrofy smoleńskiej i powrót archetypów poklęskowych zachowań zbiorowych rodem z wieku 19go i 20go. Szczególna jest też rola złożonych stosunków z nowoczesnością i demokracją kościoła katolickiego. Procesy bardziej ogólne wiążą się z wpływem globalizacji, z głębią kryzysów w Europie, w tym problemem ruchów migracyjnych, z populistycznym buntem przeciwko elitom i instytucjom demokratycznym, które wini się za różne zjawiska kryzysowe ostatnich dziesięciu lat w świecie zachodnim. Na podstawie analizy tych zjawisk i procesów zachodzących w Polsce oraz poza jej granicami prof. Smolar spróbuje poddać ocenie perspektywy demokracji w naszym kraju.

Serdecznie zapraszamy!

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska