Wyroki Trybunału są WAŻNE – akcja ogólnopolska

Nie pozwól wymazać wyroków Trybunału Konstytucyjnego! Złóż wniosek o ich udostępnienie do Biura Trybunału i pokaż władzy, że o nich pamiętasz. Że uznajesz je za ważne i obowiązujące.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje wszystkich obywateli, a wyroki Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Trybunał Konstytucyjny w 2016 wydał trzy orzeczenia, które w myśl zapisów Konstytucji są ważne, ale Beata Szydło odmówiła ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

W ubiegłym tygodniu te wyroki usunięto ze strony Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Muszyński stwierdził, iż “Ponieważ nie weszły one do systemu prawnego, bo nie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw, to nie ma podstaw do tego, aby tkwiły w bazie orzecznictwa i komplikowały rzeczywistość prawną.” [cyt. za OKO.PRESS]

Ponieważ opinia sędziego Muszyńskiego pozostaje tylko i wyłącznie jego prywatną opinią i nie rodzi skutków prawnych, postanowiliśmy uświadomić osobom współodpowiedzialnym za zaistniały stan rzeczy, że te wyroki SĄ WAŻNE, OBOWIĄZUJĄ i zgodnie z Konstytucją PODLEGAJĄ PUBLIKACJI.

Dotychczas nie udało nam się przekonać o konieczności publikacji tych orzeczeń zobowiązanych do tego organów Państwa w Dzienniku Ustaw.

Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przestrzegają zapisów Konstytucji i chcą dbać o demokratyczny porządek prawny w Polsce, DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ w odniesieniu do tych trzech wyroków do Biura Trybunału Konstytucyjnego.

Gotowy wzór wniosku można pobrać ze strony:

https://drive.google.com/file/d/0ByOBHPEeGMeIYV9YdnI0TWttVEE/view?usp=sharing

Wnioski można składać anonimowo albo podać swoje dane (nie jest to wymagane). Można je wysłać maile lub pocztą. Można także je złożyć za pośrednictwem ePUAP [podmiot TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY (adres skrytki /lmiw7w446k/SkrytkaESP)].

Trybunał, jako podmiot zobowiązany, musi na te wnioski odpowiedzieć w terminie 14 dni. Na każdy wniosek osobno.

Udostępniajcie informacje o tej akcji znajomym, rozsyłajcie wzór wniosku mailem i ślijcie do adresata:

[email protected]l
[email protected]
[email protected]

Al. Jana Christiana Szucha 12A
00-918 Warszawa

Dziękujemy za udział w tej akcji i prosimy Was o przesyłanie nam odpowiedzi, które otrzymacie. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

#WyrokiTK