Zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Celińskim!

Latający Uniwersytet Demokracji zaprasza serdecznie na wykład otwarty Andrzeja Celińskiego „Co się dzieje z Polską? Perspektywa polityczna opozycji demokratycznej”, który odbędzie się w czwartek, 11 maja, o godz. 18:00, w sali konferencyjna na IV piętrze biurowca Delta, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

Będziemy mieli zaszczyt gościć w Poznaniu Andrzeja Celińskiego, działacza opozycji demokratycznej w czasach komunizmu, uczestnika wydarzeń marca 1968 r., członka KORu, animatora i organizatora Uniwersytetu Latającego KOR oraz Towarzystwa Kursów Naukowych. Członka pierwszej „Solidarności” – sekretarza Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, kierującego gabinetem Lecha Wałęsy. Internowanego w stanie wojennym. W latach 1983-89 współpracownika Lecha Wałęsy i środowiska ekspertów „Solidarności”. Uczestnika obrad Okrągłego Stołu.

Po 1989 r. Andrzej Celiński był senatorem (przez 2 kadencje), a następnie posłem na Sejm do 2011 r., związanym z Unią Wolności, SLD, SDPL i Partią Demokratyczną oraz ministrem kultury w rządzie Leszka Millera.

Andrzej Celiński na pytane o treść swojego wykładu tak odpowiedział: „Od pokoju westfalskiego (1648) nie było tak przyjaznych Polsce i Polakom okoliczności zewnętrznych do ułożenia sobie własnego państwa wedle aspiracji, potrzeb i możliwości. A może nigdy nie było tak dobrych okoliczności i warunków. Mamy za sobą gdzieś około czterdziestu lat (licząc od dokumentu końcowego KBWE), które wykorzystaliśmy wzorowo, zaprzeczając złej legendzie o Polakach, że wszystko potrafią spieprzyć. Zarówno w czasie, kiedy niepodległość, suwerenność, wolność nie były jeszcze możliwe, jak i po 1989 r. Od kilku, może więcej niż kilku lat – polska państwowość (polityka) buksuje, nie dodaje krajowi wartości, jaką mogłaby dać. Gorzej. Wielka część społeczeństwa dała mandat polityce, która jest negacją tego, co dotychczas było tak bardzo korzystne. Pytanie: DLACZEGO?”

Andrzej Celiński podejmie się próby określenia przyczyn takiego stanu rzeczy, sformułowania prognozy przyszłości oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie o warunki konieczne do wyrwania się z tej dramatycznej sytuacji.

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska