Zapraszamy na wykład otwarty prof. Anny Wolff-Powęskiej „Polacy – Niemcy: razem w Europie?”

Rozpoczynamy drugi sezon Latającego Uniwersytetu Demokracji w Poznaniu ciekawym i jakże aktualnym wykładem prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej „Polacy – Niemcy: razem w Europie?”, który odbędzie się 26 września 2017 r., o godz. 18:00, w sali konferencyjnej na 4 piętrze biurowca Delta, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

W swoim wykładzie prof. A. Wolff-Powęska pokaże drogę normalizacji w stosunkach polsko-niemieckich po 1990 r. ze wskazaniem jej ideowych i politycznych uwarunkowań, a także destrukcji polsko-niemieckiego dialogu w kontekście polityki wewnętrznej rządu Polski w ostatnim okresie. Scharakteryzuje politykę historycznej władz Polski wobec RFN oraz dokona oceny wyborów niemieckich do Bundestagu i ich konsekwencji dla europejskiej polityki Niemiec.

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska jest historykiem idei i politologiem, wieloletnią dyrektor Instytutu Zachodniego; wykłada na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Jest autorką wielu prac naukowych z zakresu europejskiej myśli politycznej oraz kultury politycznej Niemiec. Od 1990 r. popularyzuje wyniki swych badań w “Gazecie Wyborczej”.

Serdecznie zapraszamy!

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska