Zapraszamy na wykład otwarty prof. dr hab. Stanisława Obirka “Próba kontaktu. Religia w przestrzeni publicznej”

Latający Uniwersytet Demokracji zaprasza na wykład otwarty prof. dra hab. Stanisława Obirka „Próba kontaktu. Religia w przestrzeni publicznej”, który odbędzie się w poniedziałek, 24 kwietnia, o godz. 17:00, w sali konferencyjnej na 4 piętrze biurowca Delta, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

Wykładowca przypomni cztery udane próby nawiązania debaty publicznej przez osoby o różnych światopoglądach – przez reprezentantów myśli świeckiej i religijnej – oraz zastanowi się nad przyczynami słabej obecności tych kontaktów w polskiej przestrzeni publicznej.

Prof. dr hab. Stanisław Obirek jest teologiem, historykiem i antropologiem kultury, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się kwestią miejsca religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych. Należał do Zakonu Jezuitów. Był rektorem Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie, wykładał na uniwersytecie jezuickim College of the Holy Cross w Worcester i na Uniwersytecie Łódzkim. Był założycielem Centrum Kultury i Dialogu przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” – którego celem było kultywowanie dialogu z innymi religiami i z niewierzącymi. W swoich wypowiedziach i publikacjach wielokrotnie krytykował Kościół rzymskokatolicki, w tym także pontyfikat Jana Pawła II, co powodowało konflikty z przełożonymi w Zakonie. W 2005 r. opuścił stan kapłański.

Serdecznie zapraszamy

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska

cover-lud-obirek2