Zapraszamy na wykład otwarty prof. dra hab. Przemysława Czaplińskiego

Latający Uniwersytet Demokracji zaprasza na wykład otwarty prof. dra hab. Przemysława Czaplińskiego „Końce historii. Literatura polska i problem dalszego ciągu”, który odbędzie się w środę, 24 maja, o godz. 19:00, w sali konferencyjnej na 4 piętrze biurowca Delta, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

Prof. dr hab. Przemysław Czapliński jest wykładowcą na Wydziale Filologii Polskiej UAM, krytykiem literackim, znawcą literatury współczesnej. W latach 1997-2001 i 2010-2013 należał do jury Nagrody Literackiej Nike, aktualnie zasiada w jury konkursu teatralnego poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej “Metafory rzeczywistości”. Jest członkiem redakcji czasopisma „Teksty Drugie”. A także laureatem Nagrody Fundacji im. Kościelskich.

Z trzech powodów (albo: w trzech zakresach) Polska dotarła do końców historii:

1) pierwszy koniec dotyczy zakładanej po roku 1989 struktury społecznej, która miała opierać się na klasie średniej;

2) koniec drugi dotyka modelu demokracji i wiąże się z niemożnością demokratycznego rozwiązania konfliktu między prawami obywatelskimi i polityczną sprawczością;

3) koniec trzeci dotyczy uczestnictwa w Unii Europejskiej (czyli w ponadpaństwowym związku o charakterze polityczno-ekonomicznym określającym wspólne cele historyczne).

Aktualny stan klasy średniej, demokracji i polskiej obecności w Unii Europejskiej to nie tylko końce dotychczasowego status quo, lecz także kres wyobraźni – społecznej, demokratycznej i geopolitycznej. Zarazem „końce historii” to – kierujące uwagę ku kulturze – wyzwanie do wymyślania dalszego ciągu.

https://www.facebook.com/events/1317287061640827/

Zapraszamy serdecznie!

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska

LUD-Czaplinski