Zapraszamy na wykład otwarty prof. Śliwińskiego “Jaka Polska? Odpowiedzi literatury”

Latający Uniwersytet Demokracji zaprasza na wykład otwarty prof. zw. dra hab. Piotra Śliwińskiego „Jaka Polska? Odpowiedzi literatury”, który odbędzie się w środę, 21 marca 2018 r., o godz. 18:00, w sali konferencyjnej na poziomie A biurowca Delta, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

W trakcie wykładu prof. Śliwiński przedstawi obraz Polski i polskości w literaturze współczesnej.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2044362899172976/.

Polska jako bohaterka literatury bywa heroiną, często jednak jest również widmem, kłamstwem, złudzeniem, pretensją. Co najmniej od romantyzmu toczy się literacka walka o pogłębienie polskości; idealizacji sprzeciwia się krytycyzm, rachunkom chwały – rachunki sumienia. W XX wieku wizja ojczyzny bohaterów rywalizuje z obrazem ojczyzny na co dzień.

Polska od sacrum do profanum: Tuwima, Gombrowicza, Miłosza, Herberta, Brandysa, Kisielewskiego, Konwickiego, Rymkiewicza, Polkowskiego, Świetlickiego.

Prof. zw. dr hab. Piotr Śliwiński to historyk i krytyk literatury, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, jeden z najwybitniejszych znawców polskiej poezji współczesnej.

Jest uczestnikiem życia literackiego, współpracownikiem czasopism, popularyzatorem czytelnictwa, jurorem (m. in. nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia). Prof. Śliwiński jest także inicjatorem i przewodniczącym kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej oraz kuratorem międzynarodowego festiwalu Poznań Poetów.

Prof. Śliwiński to autor i współautor wielu książek, m. in. „Tadeusz Dołęga-Mostowicz” (1994), „Kontrapunkt. Rozmowy o książkach” (199, razem w P. Czaplińskim), „Literatura polska 1976 – 1998. Przewodnik po prozie i poezji” (1999, razem z P. Czaplińskim), „Poezja polska po 1968 r.” (2000, razem z A. Legeżyńską), „Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej” (2002), „Poetyckie awangardy: awangarda przedwojenna” (2004; wstęp i antologia), „Literatura polska XX wieku” (2005, razem z B. Kaniewską, A. Legeżyńską), „Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce” (2007). Jest redaktorem kilku tomów zbiorowych, m. in. „Czytanie Herberta” (1994, razem z E. Wiegandt i P. Czaplińskim), „Nuda w kulturze’ (1999, razem z P. Czaplińskim), „Miłobędzka wielokrotnie” (2008), „Słowa? Tchnienia? O poezji Ryszarda Krynickiego” (2009), „Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera” (2010), „Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego” (2010), „Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego” (2011), „Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009” (2011). Jego najnowsze książki to “Horror poeticus” 2012 i “Po całości” (razem z K. Hoffmannem i M. Jaworskim, 2016).

Prof. Śliwiński to wieloletni redaktor „Polonistyki” oraz „Poznańskich Studiów Polonistycznych”. Stypendysta International Writing Program (USA , 2000). Laureat Nagrody im. Kazimierza Wyki (2008).

Współtwórca i opiekun studenckiego czasopisma „Pro Arte”, założyciel i pierwszy kierownik specjalizacji artystycznoliterackiej.

Serdecznie zapraszamy!

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska