Zapraszamy na wykład prof. R. Kubickiego “Demokracja a sens życia, czyli dlaczego oni popierają wciąż PiS?”

Latający Uniwersytet Demokracji zaprasza na wykład otwarty prof. dra hab. Romana Kubickiego „Demokracja a sens życia, czyli dlaczego  o n i  popierają wciąż PiS?”, który odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2017 r., o godz. 18:00, w sali konferencyjnej na 4 piętrze biurowca Delta, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.

Prof. Roman Kubicki jest Dyrektorem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami mieszczącymi się zarówno w filozofii współczesnej, filozofii kultury (szczególnie kultury popularnej) i filozofii społeczno-politycznej. Oprócz filozofii porusza też zagadnienia związane z teorią sztuki, estetyką i kulturą współczesną – reklamą, filmem, Internetem i muzyką. W swoich badaniach podejmuje problematykę wpływu kultury popularnej na kształtowanie się współczesnej tożsamości oraz dominujących strategii życia. Analizuje możliwe wymiary i przejawy współczesnej duchowości. Jest autorem i współautorem wielu książek, najważniejsze wśród nich to: „Pierścienie Gygesa”, „Ani mieć, ani być”, „Interpretacja a poznanie”, “Egzystencjalne konteksty dzieła sztuki”.

W swoim wykładzie prof. Kubicki będzie próbował pokazać, że poparcie dla prawicowych wizji życia i świata jest często efektem wykorzystania przez nie swoistej uczciwości tzw. słabych ontologii społecznych. Uczciwość ta przejawiała się i nadal przejawia potrzebą demaskowania własnej bezradności, a w każdym razie niepewności.

Zapraszamy serdecznie!

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska