Zaproszenie na wykład otwarty prof. dra hab. Zdzisława Kędzi „Granice a ograniczenia praw człowieka”

W czwartek, 30 marca, o godz. 18:00 w sali konferencyjnej biurowca Delta, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, w ramach Latającego Uniwersytetu Demokracji, odbędzie się wykład otwarty prof. dra hab. Zdzisława Kędzi „Granice a ograniczenia praw człowieka”.

Wykład będzie poświęcony refleksji nad prawnymi ograniczeniami wolności, a w tym kontekście nad kompetencjami władzy publicznej.

Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia jest specjalistą prawa konstytucyjnego i praw człowieka, był Kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM, a także ekspertem podczas obrad Okrągłego Stołu, a także doradcą Sejmu, MSZ oraz instytucji międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka. Jest członkiem Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ, a w latach był 2012-2014 jego przewodniczącym. Od 2016 r. przewodniczy Europejskiemu Międzyuniwersyteckiemu Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji (ang. EIUC, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization).

Serdecznie zapraszamy!

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska

LUD20170330

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *