Zaproszenie na wykład otwarty prof. dra hab. Zdzisława Kędzi „Granice a ograniczenia praw człowieka”

W czwartek, 30 marca, o godz. 18:00 w sali konferencyjnej biurowca Delta, przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu, w ramach Latającego Uniwersytetu Demokracji, odbędzie się wykład otwarty prof. dra hab. Zdzisława Kędzi „Granice a ograniczenia praw człowieka”.

Wykład będzie poświęcony refleksji nad prawnymi ograniczeniami wolności, a w tym kontekście nad kompetencjami władzy publicznej.

Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia jest specjalistą prawa konstytucyjnego i praw człowieka, był Kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM, a także ekspertem podczas obrad Okrągłego Stołu, a także doradcą Sejmu, MSZ oraz instytucji międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka. Jest członkiem Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ, a w latach był 2012-2014 jego przewodniczącym. Od 2016 r. przewodniczy Europejskiemu Międzyuniwersyteckiemu Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji (ang. EIUC, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization).

Serdecznie zapraszamy!

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska

LUD20170330