Zaproszenie na wykład otwarty prof. K. Podemskiego

Latający Uniwersytet Demokracji zaprasza na kolejny wykład otwarty!

W dniu 5 grudnia 2016 r., o godz. 18:00, w Teatrze 8 Dnia, przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu odbędzie się wykład prof. Krzysztofa Podemskiego „Inwektywy polityczne a mowa nienawiści w polskim dyskursie publicznym”. Prof. Podemski przedstawi historię i funkcje agresji językowej w debacie publicznej. Postara się też wyjaśnić, jak odróżnić mowę nienawiści od zwykłej inwektywy, jakie są podstawy prawne ścigania mowy nienawiści, a także gdzie można zgłaszać przypadki mowy nienawiści.

Krzysztof Podemski jest profesorem Instytut Socjologii UAM, członkiem Konsorcjum Naukowego Analiza Dyskursu, a także członkiem Zarządu Głównego OTWARTA RZECZPOSPOLITA – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii. Poznaniakom jest też znany jako felietonista poznańskiej Gazety Wyborczej.

Serdecznie zapraszamy!

Latający Uniwersytet Demokracji

Komitet Obrony Demokracji Wielkopolska

lud_2016-12-05