[ZAKOŃCZONO] Zbieramy podpisy i poparcie pod listem z podziękowaniami dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

W związku z kończącą się kadencją Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana prof. Andrzeja Rzeplińskiego, chcemy wystosować poniższy list z podziękowaniami za jego pracę i postawę, szczególnie w ostatnim okresie.

Poniżej treść listu a pod nią możliwość wyrażenia swego poparcia:

Szanowny Panie Prezesie Trybunału Konstytucyjnego,

w 2006 roku Ś.P. Prezydent RP wystosował list z okazji XX lecia TK, pisząc w nim miedzy innymi:

Trybunał Konstytucyjny zajmuje znaczące miejsce w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej. Należy do najważniejszych instytucji władzy sądowniczej, pełniąc rolę jednego z gwarantów praworządności w państwie. Stoi na straży porządku konstytucyjnego.(…)

W III Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny uczynił wiele dla umocnienia rządów prawa, dla większej przejrzystości norm i procedur oraz dla upowszechniania kultury prawnej wśród obywateli.

Wprowadzenie zasady ostateczności orzeczeń Trybunału przez Konstytucję z 1997 roku pozwoliło precyzować polski model ustrojowy, wskazywać na istniejące jeszcze ułomności, doskonalić ład kompetencyjny pomiędzy poszczególnymi organami i instytucjami władzy państwowej. Wiele orzeczeń Trybunału na trwałe zapisało się w polskiej doktrynie prawa.

Wśród wielu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, wydanych w ciągu ostatnich lat, nie brakowało takich rozstrzygnięć, które miały istotne znaczenie dla ładu prawnego Rzeczypospolitej.

Odnotować należy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które stanowiły podstawę do ukształtowania się zasad przyzwoitej legislacji opierających się na zasadzie ochrony zaufania obywatela do państwa.

Powinnością państwa jest nakaz takiego kształtowania prawa, by nie działało ono wstecz, tworzenie prawa dotyczącego jednostki w taki sposób, by miała ona czas na dostosowanie się do niego, oraz chroniącego prawa nabyte, ochrona przy tym rozciągać się może wyłącznie na prawa słusznie nabyte.(…)

(tu cały list Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z roku 2006)

Trybunał, oceniając zgodność z Konstytucją zaskarżonych przepisów, uwzględnia wartości konstytucyjne, z którymi muszą być one zgodne. Ochrona praw jednostki musi się przy tym łączyć z ochroną państwa jako dobra wspólnego obywateli. Dlatego jedną z takich wartości wskazanych w orzecznictwie konstytucyjnym jest równowaga budżetowa.(…)

Pragnę podkreślić, że działalność Trybunału Konstytucyjnego jest ważną lekcją dla tworzenia i stosowania dobrego prawa. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają istotne znaczenie dla funkcjonowania Państwa i to właśnie z tego względu powinny być przedmiotem nie tylko refleksji ze strony organów Państwa, ale także publicznej debaty.

Pragniemy wyrazić jednoznaczne przekonanie, że po kolejnych dziesięciu latach pracy Trybunału Konstytucyjnego opinia ta nabrała jeszcze większej aktualności i głębszego uzasadnienia.

Na szczególne podziękowanie ze strony obywateli RP zasługuje zaprezentowana w ostatnich kilkunastu miesiącach postawa Pana Prezesa i wspierających go sędziów oraz pracowników TK. Państwa niezłomność, determinacja, mądrość i fachowość oraz racjonalny spokój w działaniu zasługują na nasz najwyższy podziw i uznanie.

Wobec kończącej się kadencji Pana Prezesa pragniemy wyrazić przekonanie, że również w roli Prezesa w stanie spoczynku nie ustanie Pan Profesor w swoich działaniach dla dobra Polski i jej obywateli.

Źródło: akod

One thought on “[ZAKOŃCZONO] Zbieramy podpisy i poparcie pod listem z podziękowaniami dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

  • 13 grudnia 2016 o 17:12
    Permalink

    Z wyrazami ogromnego szacunku

Komentarze są wyłączone.