Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Regionalnego KOD Wielkopolskie

Jako Pełnomocnik ds. organizacji struktur stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji w województwie wielkopolskim otwieram procedurę zgłaszania kandydatów na przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego KOD. Zainteresowani mogą zgłaszać swoje kandydatury lub kandydatury innych osób wysyłając zgłoszenie na adres [email protected] od dnia 20 sierpnia 2016 roku. Lista jest zamykana 11 września 2016 roku do północy.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer pesel, funkcję do której zgłoszona jest kandydatura oraz należy dołączyć zgodę na kandydowanie. Lista kandydatów zostanie podana do publicznej wiadomości 12 września 2016 roku. Wyborów dokonamy podczas walnego regionalnego zebrania członków stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, które odbędzie się 18 września 2016 roku.

Pełnomocnik ZG KOD w Województwie Wielkopolskim

Zbigniew Zawada