Złóż deklarację

Zapraszamy do składania deklaracji członkowskich KOD!

Nowa, prostsza deklaracja członkowska.
Cztery drogi przystępowania do Stowarzyszenia KOD:

 • bezpośrednio
 • listownie
 • mailowo
 • przez www

Wzór deklaracji członkowskiej znajduje się w załączonym poniżej pliku.


Wypełnij drukowanymi literami wszystkie pola deklaracji i podpisz ją w DWÓCH wskazanych miejscach.

Następnie:

 • przekaż ją do najbliższego regionalnego biura, (adresy biur na www.ruchkod.pl)

lub

 • wyślij do nas w kopercie zaadresowanej na:
  Komitet Obrony Demokracji
  skr. nr 15
  ul. Chałubińskiego 8
  00-613 Warszawa

lub

 • zeskanuj czy sfotografuj aparatem fotograficznym/smartfonem i prześlij pocztą elektroniczną na adres [email protected]

lub


Zagranica
Chętni powinni skontaktować się ze swoim koordynatorem lub koordynatorką grup zagranicznych Magdą Kijowską ([email protected]).

Każdy członek stowarzyszenia KOD mieszkający za granicą (pamiętacie, że nie trzeba mieć obywatelstwa) wybiera sobie okręg krajowy, do którego chce należeć. To może być Wasze rodzinne miasto, miejscowość, z którą macie sentymentalne skojarzenia – jest pełna dowolność. Macie taki sam głos, jak każdy inny członek KOD-u.

Lista koordynatorów i kontakt z regionami znajdziecie w zakładce kontakt/koordynatorzy.


KOD czeka na Was!

Pobierz deklarację członkowską KOD (plik PDF)